L5 3DDrill

Ett unikt 3D-system for borerigger. Fleksibelt og raskt.Støtter standard dataformater: DXF/DWG, IREDES, landXML.og KOF. Boremønster kan skapes direkte av operatøren. Enten enkle mønster mot kotehøyde eller mer avanserte motmodeller og linjer. Boremønster kan deles online mellom et ubegrenset antall rigger samtidig, og alle kan fortløpende se hvilke hull som er boret. Via en enkel webb-portal […]

Les mer…