L5 U3D-X, maskinstyring for alle

Brukeren i fokus! Et maskinstyringssystem utviklet av personer med dyp forståelse for bruksområdet og lang erfaring i bransjen. Utviklingen av L5 U3D-X har hele tiden hatt som mål å gjøre hverdagen bedre og mer produktiv for maskinføreren. Med vårt system er det minimalt med opplæring, og man bruker det effektivt i løpet av første dagen, […]

Les mer…