Quarryman Pro

Carlson Quarryman Pro er en industristandard innen måling av stuff i gruver og grustak verden rundt. Den har lang rekkevidde, er svært enkel å bruke, og tåler en støyt. Velg mellom 750 m eller 1200 m rekkevidde på laseren. En stuffscanner som raskt og enkelt kan gi et digitalt bilde av fasongen på stuff. […]

Les mer…

Carlson BlastOPS

Programvaren som sammenstiller og georefererer data fra L5 3DDRILL, Carlson Boretrak2, og Carlson Quarryman Pro. Støtter de fleste dataformater som er vanlig innen landmåling og bergsprengning, både for import og eksport. Programmet gjør det også mulig å sammenstille data fra droner eller andre laserscannere, slik at du kan se alt i sammenheng og gjøre 3D-betraktninger […]

Les mer…

L5 3DDrill

Et unikt og markedsledende 3D-system for borerigger. Fleksibelt og enkelt i bruk. Støtter standard dataformater: DXF/DWG, IREDES, landXML.og KOF. Boremønstre kan skapes direkte av operatøren. Enten enkle mønstre mot kotehøyde, eller mer avanserte mot modeller og linjer. Boremønster kan deles online mellom et ubegrenset antall rigger samtidig, og alle kan fortløpende se hvilke hull som […]

Les mer…

Boretrak2

Carlson Boretrak2 er en gyrobasert sonde som slippes ned i hullet. Hullets avvik måles og rapporteres i samme formater som i borerigg. Hullene kan derfor identifiseres og oppdateres deretter. GPS-posisjonen på hullet er gitt ved at man kjører Carlsons feltprogram i L5 Mtab-RTK. Boretrak2 kan også leveres med opsjon for å måle horisontale hull eller […]

Les mer…

Command

Skytjenesten Carlson Command gir deg oversikt overmaskinpark og måleutrustningen i felt. Command gir degfjernsupport og dataadministrasjon til og fra maskiner og utstyr. Command lar deg dele data mellom kontor og felt, samt mellom maskiner og måleverktøy. Command gjør det mulig å hente opp borerapport fra Ease Blastmanager. […]

Les mer…

L5 A1Drill

GPS-basert høydesystem for borerigg. Systemet kan erstatte laser, og er gunstig for arbeidsoppgaver der det kreves kontroll på høyde/dybde samt retning på hullene. L5 A1Drill er svært enkelt i bruk: angi dybde, angi retning, nullstill kronen mot en kjent høyde, og start å bore. […]

Les mer…