L5 3DDrill

Ett unikt markedsledende 3D-system for borerigger. Fleksibelt og enkelt i bruk. Støtter standard dataformater: DXF/DWG, IREDES, landXML.og KOF. Boremønster kan skapes direkte av operatøren. Enten enkle mønster mot kotehøyde eller mer avanserte motmodeller og linjer. Boremønster kan deles online mellom et ubegrenset antall rigger samtidig, og alle kan fortløpende se hvilke hull som er boret. […]

Les mer…

L5 3DPile

L5 3DPile er tatt frem for nøyaktig posisjonering av diverse pålrerigger og markforsterkningsmaskiner. Har støtte for en kombinasjon av sensorer – både vanlige vinkelsensorer men også laser avstandsmåler. Systemet blir derfor en komplett løsning for alle typer oppdrag. Med GNSS-posisjonering av maskinen forbedrer du kvaliteten på utført arbeide, samtidig som du har god dokumentasjon på […]

Les mer…

Command

Skytjenesten Carlson Command gir deg oversikt overmaskinpark og måleutrustningen i felt. Command gir degfjernsupport og dataadministrasjon til og fra maskiner og utstyr. Command lar deg dele data mellom kontor og felt, samt mellom maskiner og måleverktøy. Command gjør det mulig å hente opp borerapport fra Ease Blastmanager […]

Les mer…

L5 A1Drill

GPS-basert høydesystem for borerigg. Systemet kan erstatte laser, og er gunstig for arbeidsoppgaver der det kreves kontroll på høyde/dybde samt retning på hullene. L5 A1Drill er svært enkelt i bruk – angi dybde, angi retning, nulstill kronen mot en kjent høyde, og start å borre. […]

Les mer…