Carlson BlastOPS

Programvaren som sammenstiller og georefererer data fra L5 3DDRILL, Carlson Boretrak2, og Carlson Quarryman Pro. Støtter de fleste dataformater som er vanlig innen landmåling og bergsprengning, både for import og eksport.

Programmet gjør det også mulig å sammenstille data fra droner eller andre laserscannere, slik at du kan se alt i sammenheng og gjøre 3D-betraktninger av dataene.

Programmet gir deg mulighet til å lage salveplaner basert på innmålte terrengdata fra Quarryman, droner og andre laserscannere. Når du senere implementerer boredata fra L5 3DDRILL og/eller Boretrak2 med avviksmålinger, gir CarlsonOPS deg mulighet til å se alle borehull i sammenheng med terreng, samt nærhetsberegninger mellom hull og stuff. Rapporter genereres enkelt, og data kan deles med andre aktører før man videre planlegger lading og sprengning. Om man også har Carlson Command og avtale med Ease Blastmanager, kan data også hentes opp direkte i Ease Blastmanager.

62.000 Kr Contact us

Downloads

Last ned brukermanual (Engelsk)
 1. 3D-Visualisering

  Betrakt flere datasett samtidig i 3D. Lag optimaliserte boreplaner og vurder nærhet til stuff for hvert enkelt borehull. Juster boremønster før boring, send nytt mønster til rigg.

 2. Analyse

  Last avviksrapport fra borerigg og rapport for hullavvik, og gjør nye beregninger.

 3. Tiltak og dokumentasjon

  Beregn lading og andre sikkerhetstiltak for optimalisert og sikker sprengning, alt kan dokumenteres, data kan også deles med Ease Blastmanager.

Funksjoner

 • Rediger punktskyer og flater

  • Importer og sett samme flere scan • Fjern unrormale punkter og objekter med eget renseverktøy • Filtreringsverktøy for å ta bort unødvendige data

 • Skap boremønster

  • Skap boremønster enkelt basert på standard parameter • Optimaliser boremønster basert på importerte målinger • Sammenlign boremønster med hva som er boret eller innmålt med Boretrak2 hullaviksmåling

 • Analyse og tiltak

  • Vurder hullavstander mellom hull, mellom hull og stuff og terreng i 3D • Skap rene overflater og angi koordinater på hullene, beregn volumer og profiler • Vurder omfanget av ladingen for best mulig sikkerhet og effektivitet

62.000Kr

Mulighet til forbedret fragmentering, redusert risiko for sprut, og mulighet til å spare produksjonskostnader.

Alle priser er oppgitt ekskl. MVA.

Contact us

Vil du komme i kontakt med oss, ​​eller vite mer?

Kontaktinformasjon finner du nederst på siden. - Her kan du også skrive til oss om hva du lurer på, eller hvilket produkt du vil vite mer om. Vi kommer tilbake til deg så snart som mulig.