Borerigg

Med GPS på boreriggen kan du enkelt skape boremønster ombord i riggen. Dette i kombinasjon med svært nøyaktig posisjon fra GPS systemet. gjør at du kan bore til riktige høyder i bunnen, uansett hvor kupert terrenget er. Systemet ivaretar kastvinkel, kastretning og hullavstand. Data kan enkelt hentes ut i Ease Blastmanager