EMLID RS2- Svært enkelt å komme i gang!

Trysil Massivtre AS er en meget fornøyd kunde av L5 International.

Vi kjøpte en EMLID RS2 i 2020, noe som har vært en stor suksess og spart oss for mye tid i et hytteprosjekt under planlegging. Vårt behov var å finne ut hvor vi var geografisk og kunne gjøre oppmålinger for et stort hytteprosjekt som vi regulerer på Fageråskjølen i Trysil.

Vi gikk tidlig ut med forespørsler til firmaer som driver med oppmåling og fant fort ut at vi ikke trengte kun en oppmåling og så ferdig med prosjektet. Vi trengte stor fleksibilitet slik at vi kunne koordinere med arkitekt som utarbeider utbyggingsplan, sjekke tomter slik at hytte passer til tomt, stikke ut ski- og sykkelløyper, sjekke veger som vegingeniør har planlagt og passe på at utsikt er optimal for hver hytte. En slik fleksibilitet var ikke mulig å oppdrive uten å ha vårt eget oppmålingssystem.

Vi satte så et par smarte studenter, Karen Pernille L. Karlsen og Bjørn Olav L. Karlsen på saken. De gjorde research og fant fort frem til EMLID. Onkelen deres, Geir Karlsen, var svært skeptisk da de gikk for EMLID i stedet for mer kjente og etablerte leverandører av landmålingsutstyr. Det viste seg at de hadde gjort et meget bra forarbeide og valg, noe som har gitt en suksess story i ettertid. Vårt kjøp var basert på usikkerhet rundt produktet, usikkerhet rundt brukerterskel og vanskelighetsgrad i bruk. Det hele viste seg å være helt ubegrunnet. Vi ble landmålere over natten med to dyktige studenter i sommerjobb. Karen Pernille og Børn Olav satte seg inn i utstyret, gjorde research på bruk, koblet opp sin iPad og satte i gang med innsamling av data. Etter overlevering av utstyret fra L5 samt opplæring, tok vi utstyret i bruk sommeren 2020. EMLID RS2 fra L5 anvender CPOS som korreksjonssignal, og vi testet først nøyaktighet på utstyret med landmåler fra Galten AS som sammenlignet posisjonene på et kjent punkt. EMLID var spot on.

Siden vi anskaffet EMLID RS2 har vi brukt utstyret ukentlig og for det meste daglig da det stadig har vært behov for å sjekke, dobbelt sjekke og trippel sjekke veier, løyper, hyttetomter, beliggenheter og utsikt i et prosjekt som reguleres for bort imot 200 enheter. Det hadde vært helt umulig å utvikle et slikt hytteprosjekt i eget hus uten godt landmålerutstyr som RS2 gav oss. Ofte reiser vi opp til utbyggingsområde på minutters varsel for å sjekke og gjøre målinger. Da er det helt nødvendig med eget utstyr. Vi gjør også kalibrering med kjente punkter i Fageråsen i Trysil for å forvisse oss om at utstyret bestandig er i orden, ikke har gitt drift og at det gir oss riktige posisjoner. Måleutstyret kan oppdateres ettersom nytt software kommer på markedet. RS2’n ble sendt inn til EMLID i 2021 for en sjekk og oppdatering og be returnert over natten. Kjempebra service. Vi oppgraderte også fra iPad til en mye sterkere Samsung nettbrettløsning da opplasting av store DFX filer kunne bli litt utfordrende med en eldre iPad. Deretter gikk vi i gang med å samle data. Vi registrert mange tusen punkter uten å oppleve driftsforstyrrelser. Programvaren Reach View er svært enkel å bruke og vi leverer CSV-data til AutoCAD i eget hus samt til arkitekt som deretter oppdaterer utbyggingsplan og tegninger med hytter, veier og ski- og sykkelløyper etc. Etter hvert valgte vi å installere programmet SurPad som gir oss flere muligheter blant annet ved import av DXF kart-fil, for enkel befaring i felten. Det å legge inn et fysisk kart gir et mye bedre innblikk i terrenget hvor mye unødvendig informasjon kan ekskluderes fra kartet slik at for eksempel hyttegrenser, høydekurver og veier komme tydeligere frem. Det hele fungerer perfekt hvor vi får DWG filer fra vår arkitekt, lagrer som en DFX fil og laster opp i Samsungen. Utstyret er så klar til bruk hvor vi ser området med hytter, grenser, veier og løyper etc. på nettbrettet. Vi kan da legge inn nye målepunkter, stikke ut eller korrigere hytter, løyper og veier, gjøre oppdateringer og legge disse inn på kartet. Hva som er litt morsomt er at vi i forbindelse med kartlegging av artsmangfold og biotoper har målt inn en rekke punkter hvor vi har observert sopper, gammeltrær, maurtuer, blomsterarter, spesielle steiner, våtområder etc. slik at vi har full oversikt over biotopene i området. Vi laster så oppmålingene opp som en CSV fil som deretter legges in i DWG tegningen og oppdateres fra arkitekt. Det er en perfekt løsning for oss og vår arkitekt Helen & Hard (www.helenhard.no).


En liten oppsummering på hva riktig landmålerutstyr har gitt oss:

 • Stor fleksibilitet i bruk av utstyr.
 • Tilgjengelig 24/7.
 • Enkelt å bruke.
 • Utmerket satellittdekning og nøyaktige posisjoner, til og med i nokså tett skog.
 • Centimeternøyaktighet.
 • Kart og innmålinger stemmer.
 • Vi bruker DWG-fil fra arkitekt og lagrer som DFX fil. Tar så ut oppmålinger som CSV-fil og legger inn i AutoCAD som målepunkter samt at vi sender til arkitekt som har master-fil.
 • All data kan enkelt deles med våre samarbeidspartnere.
 • Vi hadde ingen bakgrunn, eller utdanning innen GPS eller Geodesi. Kun to smarte studenter i sommerjobb som tok oss fra 0 til 100 i løpet av noen korte sommeruker i 2020.
 • Det har vist seg at en kan lære ELMLID RS2 meget raskt samt at hvis en har behov, kan en få meget god brukerstøtte fra L5 International. Våre studenter i sommerjobb driver med ingeniør, matte og fysikk utdanning, noe som sikkert var til hjelp, men ikke noe krav. Utstyret er meget enkelt å lære seg.
 • Prisen på utstyret var det ikke noe å si på og spesielt da det har gitt oss store prosjektinnsparinger ved at hytter, veger og løyper har fått optimal plassering.
 • Vi har testet presisjon og målinger under vanskelige forhold mot andre produkter. EMLID står ikke tilbake for noen av de langt dyrere produktene vi har testet mot.


Vi er særdeles godt fornøyde med utstyret og oppbakking fra leverandør og kan trygt anbefale dette videre til andre brukere.

Bjørn Karlsen
Storvegen 10
2420 Trysil