De fleste bergsprengere kan gjøre seg god nytte av GPS-system på borerigg

Sindre Ursin Nydals Maskinstasjon Harstad

I 2021 anskaffet Nydals Maskinstasjon seg en ny Dino 410 med GPS-Systemet L5 3DDRILL fra L5 Navigation. På det tidspunktet var fordelene med GPS bare en usikker antakelse for Sindre. Og selskapet var svært usikker på hvor raskt investeringen kunne være tilbakebetalet. 

Men nå er situasjonen helt tydelig! Anskaffelsen har vært en svært god investering. Sindre forklarer hvorfor:

  • Skal du optimalisere sprengningsresultatet må du begynne med boringa først. Før du ser på noe annet!
  • Endelig har jeg blitt kvitt behovet for laser og merkespray. 
  • Du slipper at merker på salva blir borte eller ødelagt.
  • Slipper å flytte laser og holde orden på fastemerker for kotehøyder.
  • Det er mye enklere å skape et boremønster. Det blir alltid høy presisjon på boringen uansett terreng, og man oppnår nøyaktig og presis boring.
  • Man har full kontroll på hva man har gjort, og det er enkelt å levere fra seg borerapporter.
  • Med god dokumentasjon på boringen er det også enklere å få rett betalt for jobben.

Sindre Ursin og Nydals Maskinstasjon er svært fornøyd med L5 3DDRILL og passer på å berømme den gode supporten de får på L5. Som et resultat av investeringen har Nydals maskinstasjon oppnådd bedre og sikrere sprengning, og ikke minst økt fortjeneste.

Nydals Maskinstasjon Dino 400