Teknisk Selger i L5 Navigation

Hovedansvar og mål Stillingen innebærer ansvar for salg og kundeoppfølging. En teknisk selger hos L5 skal utforme og utføre arbeidsoppgaver på en produktiv og effektiv måte basert på gjeldende målsettinger, strategier og retningslinjer. Videre skal den tekniske selgeren være en drivende kraft for å nå de fastsatte målene angående omsetning og marginer gjennom oppsøkende salg […]

Les mer…