Teknisk Selger i L5 Navigation

Hovedansvar og mål

Stillingen innebærer ansvar for salg og kundeoppfølging. En teknisk selger hos L5 skal utforme og utføre arbeidsoppgaver på en produktiv og effektiv måte basert på gjeldende målsettinger, strategier og retningslinjer. Videre skal den tekniske selgeren være en drivende kraft for å nå de fastsatte målene angående omsetning og marginer gjennom oppsøkende salg og kundepleie av eksisterende kunder. Som hos alle ansatte hos L5 forventes det at den tekniske selgeren representerer selskapet på en passende måte og alltid arbeider for et kreativt og positivt arbeidsmiljø, preget av gjensidig respekt mellom kolleger, kunder og samarbeidspartnere.

Relasjoner

Den tekniske selgeren skal arbeide for sterke relasjoner og gjentatte møter med:

 • Maskineiere, maskinførere, maskinansvarlige og andre personer i beslutningstagende stillinger hos maskinbedrifter i regionen.
 • Arbeidsledere, landmålere og stikningsledere i bygg- og anleggsbedrifter.
 • Midlertidige anleggsprosjekter.
 • Konsulent- og måletekniske selskaper.
 • Forhandlere i regionen.


Ansvarsområder

Den tekniske selgeren skal sørge for at følgende arbeidsoppgaver utføres i samsvar med de interne og eksterne kravene som gjelder for øyeblikket:

 • Salg av L5s produkter og løsninger for maskinstyring og måleteknikk.
 • Tilbud, ordre, fakturering og finansieringsløsninger.
 • Leveranser av L5s produkter og løsninger for maskinstyring og måleteknikk.
 • Demo av L5s produkter og løsninger for maskinstyring og måleteknikk.
 • Opplæring i L5s produkter og løsninger for maskinstyring og måleteknikk.
 • Aktivt utvikle regionens salg gjennom kontinuerlige salgsorienterte metoder for å oppsøke nye kunder samt bearbeide og pleie eksisterende kunder.
 • Deltakelse på messer og arrangementer i og utenfor regionen.
 • Bidra i utarbeidelsen av salgsbudsjett og salgsplan.
 • Mindre servicearbeid på maskinsystemer og andre løsninger i felt.
 • Selvutdanning.
 • Andre arbeidsoppgaver kan forekomme i korte perioder hvis det oppstår behov.

Øvrige arbeidsoppgaver

Telefonsupport i korte perioder i forbindelse med avvikling av ferie osv.

Kompetanse/Kunnskap/Erfaring

En teknisk selger bør besitte kompetanse innen et eller helst flere av disse områdene:

 • Måleteknisk kunnskap ervervet fra tidligere eller utdanning
 • Erfaring fra anleggsprosjekter
 • Grunnleggende salgskompetanse
 • Gode datakunnskaper
 • Førerkort klasse B»

Profil

 • Sosial
 • Ydmyk
 • Engasjert
 • Lydhør
 • Ansvarsbevisst
 • Målrettet
 • Fleksibel
 • Interessert i teknologi
 • Interessert i mennesker

Utdanning

 • Presentasjonsteknikk (ved behov)
 • Forhandlingsteknikk (ved behov)
 • Salgsopplæring (ved behov)
 • L5s policyer og rutiner
 • Teknisk opplæring på produkter og løsninger i L5s sortiment av maskinstyring og måleteknikk

Er du interessert i å være med på reisen? Send din søknad her!