Pressemelding: L5 Navigation kjøper programvaretunge og gruvefokuserte Rockma.

L5 Navigation, et ledende selskap innen posisjoneringsteknologi for maskinstyring og GNSS-måling, akselererer sin internasjonale vekstreise gjennom oppkjøpet av Rockma. L5 Navigation Systems AB har inngått en avtale om å kjøpe 100% av aksjene i ROCKMA System AB. Rockma utvikler og leverer programvare for maskinstyring for boreanlegg, boreovervåkingssystemer og sanntids berganalysesystemer. Rockma ble grunnlagt i 1999 […]

Les mer…